TMGD SORULARI – 1

Sınav Hazırlık Soruları-1

25 Nisan 2015 TMGD Sınav Bilgileri

29 Nisan 2018 Tarihli Tmgd Sınav Soruları

NOT: CEVAPLAR VE REFERANS AÇIKLAMALARI EN ALTTADIR.

SORU 1) sınıf 1 maddelerinin uyumluluk grupları hakkında hangisi/hangileri doğrudur?

I-sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır

II-Benzeri tehlikeli kullanım özelliklerine sahip malzeme gruplarıdır

III-Taşıma sırasında , tehlikeli madde ve patlayıcı maddelerin karşılıklı etkileşimini önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

IV-Sadece kombine taşımacılıkta uygulanmaktadır.

V-Aynı ismi- Ör. El bombası-  olan patlayıcı madde gruplarıdır.

A)II-III

B)I-II-III

C)Yalnız III

D)I-IV-V

E)I-II-IV

 

SORU 2) sınıf 1 maddelerinin sınıflandırılması için temel kriterler nelerdir?

I-Sürtünmeye karşı duyarlılık

II-Suda çözünebilirlik

III-Darbeye karşı duyarlılık

IV-Maddenin hali ve ticari şekli

V-Isınmaya karşı dayanıklılık

A)II-III-IV B)I-III C)I-III-IV D)I-III-V E)Hepsi

 

SORU 3) Havai fişeklerin , 4G ambalajlama kodlu kutulara paketlenmiş UN 0336 olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine göre yapılır?

I-İlgili makam tarafından , havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna göre;

II-Sadece test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkikleri bazında;

III-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, sadece ilgili makamın izni doğrultusunda;

IV-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, danışman tarafından;

V- Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları bazında veya havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna uygun olarak ilgili makamın izni doğrultusunda;

A)Yalnız IV

B)I-III-IV

C)II-V

D)I-II-V

E) I-III-IV

 

SORU 4) Sınıf 2 maddeleri aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?

I-Gaz kartuşları

II-boğucu,yanıcı,yükseltgen,zehirli ve aşındırıcı gazlar

III-gazlar ve gazlarla doldurulmuş emtialar,Ör.çakmaklar

IV-Taşımaya uygun olan ve olmayan gazlar

V- fiziksel haline göre kalemlere ayrılmış gazlar

A)III-V

B)I-III-IV

C)Yalnız III

D)I-II-IV

E)Hepsi

 

SORU 5) TOC grubuna sınıflandırılmış gaz için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Sivil savunma antrenmanlarında kullanılan zehirli gazdır.

II-LC50 değerine göre özellikleri belirtilen gazdır.

III-Sadece güçlendirilmiş cam ampullerde ambalajlanan gazdır

IV-Zehirleyici, kimyasal olarak saf gazdır.

V- Zehirleyici,yükseltgen ve aşındırıcı gazdır.

A)II-V

B)III-IV

C)Yalnız V

D)II-IV

E)Hepsi

 

SORU 6) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.

II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.

III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir

IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.

V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II

B)I-II-IV

C)II-IV

D)I-III

E) IV-V

 

SORU 7) Sınıf 3 maddeleri için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Bazen zehirleyici özelliklere sahiptir.

II-Sadece , kimyasal olarak temiz maddelerdir.

III-Fiziksel haline göre sınıflandırılmaktadır.

IV-Bazen aşındırıcı özelliklere sahiptir

V- Parlama noktasına göre sınıflandırılmaktadır.

A)I-II-III

B)I-III-IV

C)Hepsi

D)Yalnız III

E)I-III-IV-V

 

SORU 8) Sınıf 3 baskın tehlike yoğunluğu hangileriyle tespit edilmektedir?

I-Maddenin kaynama sıcaklığı

II-Ambalajlama grupları vasıtasıyla

III-Maddenin paketlenmiş olduğu ambalajın üzerindeki uygun işaretlemeye dayanılarak

IV-LD50 dozunun büyüklüğüne göre

V- İlgili uygun kriterler bazında

A)I-II

B)I-III-IV

C)I-II-V

D)Yalnız III

E) Hepsi

 

SORU 9) Sınıf 3 ‘te sınıflandırılmış olması gerekenler hangileridir? 

I-Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olan sıvı,alevlenir,zehirli maddeler

II- Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olmayan sıvı, az zehirli maddeler

III-Parlama noktası 23 C’den düşük olan ve AG I solunum zehirliliği özelliğini taşıyan sıvı maddeler

IV- Parlama noktasından daha yüksek sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası  35 C’den yüksek olan maddeler

V- Parlama noktasından daha düşük sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası    35 C’den yüksek olan maddeler

A)II-IV

B)I-IV

C) I-II-III

D)Yalnız III

E)I-II-V

 

SORU 10) Sınıf 4.1 maddelerinin oluşturdukları tehlikeler, hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir?

I-Sınıf 1,4.1,6.1, 8 için uygun kriterlere göre

II-Taşıma sırasında kontrollü sıcaklık uygulanması gerekliliği

III-Tüm maddeler için 3 basamaklı sıralamayla

IV-4 ana gruba ayrılma temeline dayanır

V- Her zaman ambalajlama grubu yardımıyla

A)II-IV

B)I-II-IV

C)I-II-V

D)Yalnız IV

E)IV-V

 

CEVAP 1) B—-2.2.1.1.6

CEVAP 2)   D şıkkı —2.2.1.1.1

CEVAP 3)  E şıkkı—2.2.1.1.7.1   / 2.2.1.1.7.2

CEVAP 4)  E şıkkı —2.2.2.1

CEVAP 5)  A şıkkı –2.2.2.1.3

CEVAP 6) E şıkkı –2.2.2.1.6

CEVAP 7)  E şıkkı —2.2.3.1

CEVAP 8) C şıkkı ––2.2.3.1.3

CEVAP 9) B şıkkı ––2.2.3.1.1

CEVAP 10)  C şıkkı—2.2.41.1

 

TMGD SORULARI – 1 EKLENDİ

TMGD SORULARI – 2 EKLENDİ

TMGD SORULARI – 3 EKLENDİ

Güvenlik Danışmanı Soruları