TMGD SORULARI – 2

Sınav Hazırlık Soruları-2

SINAVA HAZIRLIK PANELİMİZ>>>

NOT: CEVAPLAR VE REFERANS AÇIKLAMALARI EN ALTTADIR.

29 Nisan 2018 Tarihli Tmgd Sınav Soruları

25 Nisan 2015 TMGD Sınav Bilgileri

 

SORU 1 ) Aşağıdaki durumların hangisinde/hangilerinde Kaza raporu yapılmamalıdır?

I-En az 2 gün ardışık çalışamayacak şekildeki yaralanmalar

II- UN 2814 taşıyan bir araçtan sızıntının olması durumunda

III- Çevresel zararın 50.000 Eur olduğu durumlar

IV-UN 2997 maddesinden 350 lt sızıntı olması durumunda

V-Kamu yollarının en az 2 saat süreyle kapatılması gereken tehlikeli malların kazalarında

 

A)I-II-III                    B) Yalnız II                C) I-III-V                   D)                   E)II-III-IV

—————————————————————————————————————————————————————————–

SORU 2) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I-Tehlikeli malı gönderen ve taşıyan aynı işletme olabilir

II-Gönderen, boş temizlenmemiş tankların doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmalıdır.

III-Taşıyıcı, yazılı talimatı hazırlar ve araçta bulundurur.

IV-Gönderen, araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrular.

  1. A) I -II           B) I-III          C) III-IV            D)I-II-III             E)Hepsi

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

 

SORU 3) Bir taşıma biriminde 300 lt ambalajlanmış Sülfirik asit %51’den fazla asit içeren tehlikeli maddesi taşınacaktır. Araca bu maddeyi yükleyen personelin ve sürücünün temel eğitim alma zorunluluğu var mıdır? ve aracın sürücüsünün SRC-5 belgesi olmalı mıdır?

A)Personel ve sürücü uygun eğitim almalı ve sürücü de SRC-5 belgesi taşımalıdır.

B)Personelin uygun eğitim zorunluluğu var ancak sürücünün eğitim ve SRC-5 belgesi bulundurma zorunluluğu yoktur.

C)Personel ve sürücü uygun eğitimi zorunludur. Ancak Sürücünün SRC-5 belgesi bulundurmasına gerek yoktur.

D)Personel ve sürücü eğitim zorunluluğu yok ancak Sürücü SRC-5 belgesi bulundurmalıdır.

  1. E) Sürücü için uygun eğitim ve SRC-5 belge zorunluluğu var ancak personel için uygun eğitim zorunluluğu yoktur.

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

SORU 4) Aynı taşıma ünitesinde ambalajlanmış olarak, 10 ml. Asetaldehit (UN1089)sızdırmaz porselen de ve istisnai miktarda taşıması yapılacak şekilde, ayrıca Alüminyum kasada 300 lt Benzin ve OHK da  50 Kg. ıslak, Pamuk(UN1365) beraber taşınacaktır.

Bu maddeleri taşıyan araç için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I-  Girişinde “E” yazan bir tünelden geçiş yapabilir.

II- Girişinde “C” yazan bir tünelden geçiş yapabilir.

III- Girişinde “D” yazan bir tünelden geçiş yapamaz.

IV-  Aracın Onay sertifikası olması gerekmektedir.

V-   Araçta 2 Kg lık yangın söndürme cihazı bulunması yeterlidir.

A)Yalnız I                        B) I-II-V         C) III-IV        D) Yalnız III              E) I-II-IV-V

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

SORU 5) “P10BN(M)” tank kodu içeren bir tanka konulmuş UN 1011-Butan gazı, aşağıda verilen diğer tank kodlarına sahip hangi tank/tanklarla taşınabilir?

 

I-      Sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyabilen ve 5 bar basınca dayanıklı bir tank ile

II-   UN 1210 maddesi taşıyabilen bir tank ile

III-             Sülfür dioksit maddesi taşıyabilen ve 8 bar basınca dayanıklı bir tank ile

IV-             Klorin triflorür  maddesi taşıyabilen 25 bar basınca dayanıklı bir tank ile

V-   UN1143 maddesi taşıyabilen bir tank ile

 

A)Yalnız V                 B) Yalnız III              C) III-V                      D) Yalnız IV              E)Hiçbiri

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

 

CEVAPLAR

 

CEVAP 1 ) C

Ref: 1.8.3.2

I-En az 2 gün ardışık çalışamayacak şekildeki yaralanmalar……3 gün ardışık olmalı….

II- UN 2814 taşıyan bir araçtan sızıntının olması durumunda….Sınıf 6.2 miktar bağımsız kaza raporu yapılır….

III- Çevresel zararın 50.000 Eur olduğu durumlar….50.000Eur ‘u aştığında olmalı….

IV-UN 2997 maddesinden 350 lt sızıntı olması durumunda….Miktarı aştığından kaza raporu yapılır…

V-Kamu yollarının en az 2 saat süreyle kapatılması gereken tehlikeli malların kazalarında……3 saat süreyle olmalı…..

 

A)I-II-III                       B) Yalnız II                  C) I-III-V                      D)                    E)II-III-IV

 

CEVAP 2) A

I-Tehlikeli malı gönderen ve taşıyan aynı işletme olabilir   ….1.4.2…Not kısmı

II-Gönderen, boş temizlenmemiş tankların doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmalıdır…1.4.2.1.1.(e)

III-Taşıyıcı, yazılı talimatı hazırlar ve araçta bulundurur…..yazılı talimatda sürücü için tanımlanan teçhizatların araçta olduğunu temin eder…. 1.4.2.2.1(g)

IV-Gönderen, araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğinin doğrular….Taşıyıcı içindir…1.4.2.2.1(e)

  1. A) I -II B) I-III          C) III-IV            D)I-II-III             E)Hepsi

 

CEVAP 3) C

A)Personel ve sürücü uygun eğitim almalı ve sürücü de SRC-5 belgesi taşımalıdır.

B)Personelin uygun eğitim zorunluluğu var ancak sürücünün eğitim ve SRC-5 belgesi bulundurma zorunluluğu yoktur.

C)Personel ve sürücü uygun eğitimi zorunludur. Ancak Sürücünün SRC-5 belgesi bulundurmasına gerek yoktur.  (Açıklama aşağıdadır.)

D)Personel ve sürücü eğitim zorunluluğu yok ancak Sürücü SRC-5 belgesi bulundurmalıdır.

  1. E) Sürücü için uygun eğitim ve SRC-5 belge zorunluluğu var ancak personel için uygun eğitim zorunluluğu yoktur.

AÇIKLAMA :  Tablo B’den Sülfirik asit UN ‘si bulunur. “Cilt I-Sayfa 609”

UN 1830—taşıma Katg..”2”

1000 kuralı è miktar (300) <333 olduğundan 1.1.3.6.3 teki tabloya göre muafiyet uygulanır.

—8.2.3(Sürücü dışı personel eğitimi) bölümü 1.1.3.6.2 ‘ye göre hariç tutulduğundan

 

—8.2.1(Araç sürücüsü SRC-5 belge zorunluluğu) bölümü,1.1.3.6.2’ye göre hariç tutulmadığından (kısım 8 içinde hariçler arasında yazmamaktadır) muafiyet uygulanır.

 

CEVAP 4) B

I-       Girişinde “E” yazan bir tünelden geçiş yapabilir. 1.1.3.6.2 kısmı muafiyet

II-     Girişinde “C” yazan bir tünelden geçiş yapabilir. 1.1.3.6.2 kısmı muafiyet

III-   Girişinde “D” yazan bir tünelden geçiş yapamaz.

IV-  Aracın Onay sertifikası olması gerekmektedir.

V-    Araçta 2 Kg lık yangın söndürme cihazı bulunması yeterlidir. 1.1.3.6.2 kısmı muafiyet açıklama aşağıdadır.

 

A)Yalnız I                        B) I-II-V          C) III-IV          D) Yalnız III               E) I-II-IV-V

Tehlikeli MaddeUN NoSınıfTaşıma KategorisiTünel Koduİstisnai Miktar
Benzin120332D/E
Islak,Pamuk13654.23E
Asetaldehit108931D/EE3(30 ml)

 

1.1.3.6.5’ e göre 1000 kuralı hesaplanırken muaf tutulan tehlikeli mallar dikkate alınmamalıdır.

Bu sebeple UN 1089 hesaplamaya katılmaz. Buna göre ;

Benzin (Miktar) 300 lt x 3    + Islak,Pamuk (Miktar) 50 Kg x 1

TOPLAM =950 <1000 Kuralı olduğundan muafiyet uygulanır.

8.6.4(Tünel kısıtlamaları) bölümü, 1.1.3.6.2’ ye göre hariç tutulmadığından muaftır.

-“E” ve “C” yazan tünelden muafiyeti olduğundan geçiş yapabilir.

-8.1.4.2 de belirtildiğinden 2 Kg lık yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

-diğer şıklar 1.1.3.6.2 de gerek olmadığından seçilmemiştir.

 

 

CEVAP 5) D

I-       Sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyabilen ve 5 bar basınca dayanıklı bir tank ile…tablo A sütun(12)  ve 4.3.3.1.2 (4.3.3.2.3)

II-     UN 1210 maddesi taşıyabilen bir tank ile  ….sıvı taşıyan tankdır tablo A (12)

III-   Sülfür dioksit maddesi taşıyabilen ve 8 bar basınca dayanıklı bir tank ile …UN 1079 taşınabilir ancak en az 10 bar basınca dayanıklı tank ile 4.3.3.1.2

IV-  Klorin triflorür  maddesi taşıyabilen 25 bar basınca dayanıklı bir tank ile …UN 1749—tablo A sütun (12)…ve 4.3.3.1.2…hiyerarşiye uygundur.

V-    UN1143 maddesi taşıyabilen bir tank ile…gaz taşıyan tank koduna sahip değil.tablo a sütun(12)

 

A)Yalnız V                   B) Yalnız III                 C) III-V                        D) Yalnız IV               E)Hiçbiri

 

TMGD SORULARI – 1 EKLENDİ

TMGD SORULARI – 2 EKLENDİ

TMGD SORULARI – 3 EKLENDİ

Güvenlik Danışmanı Soruları