tmgd olma şartları

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLMA ŞARTLARI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları Nedir?

tmgd olma şartları

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) olabilmek için aşağıdaki şartlara sahip olmanız gerekmektedir;

Genel Şartlar;

1) Üniversite mezunları (4 yıllık mühendislik veya fen bölümleri ),

2) Sabıka kaydınızın olmaması. (Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak)

3) Yangın Sertifikası almanız. (Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,)

4) Sınavda Başarı. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi alıp, bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olmanız gerekmektedir.

Güvenlik Danışmanının Görevleri, Sorumlulukları ve Yetkileri Nelerdir?

Bizi Facebook ‘ta takip edebilirsiniz.