Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

28 Kasım 2020 TMGD SINAVI İÇİN ERKEN KAYIT İMKANI!”

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Başlama Tarihleri ve Gerekli Olan Tüm Bilgilere Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: EĞİTİMLER UZAKTAN ONLİNE YAPILACAKTIR.

TMGD Eğitim Başlama Tarihlerini İnceleyebilirsiniz.

〉〉 TMGD ALACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ>>>

〉〉 EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>>

〉〉 EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KURSİYERLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ>>>

〉〉 YAYINLADIĞIMIZ KİTAPLARI GÖRMEK İÇİNTIKLAYINIZ>>>

〉〉 TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ>>>

〉〉 YANGIN EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYINIZ>>>

〉〉 SRC 5 / ADR BELGESİ (SÜRÜCÜLER İÇİN)

03 EKİM 2015 TMGD SINAVINDA 100 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN ADAYIMIZ DENİZ AKTAŞ’ I TEBRİK EDERİZ. SINAVDA BAŞARILI OLAN KURSİYERLERİMİZİN TAM LİSTESİ

güvenlik danışmanı

KARİYERİNİZE YENİ BİR SAYFA AÇMA FIRSATI
Fen yada Mühendislik bölümü mezunu musunuz, kariyerinize yeni bir sayfa mı açmak istiyorsunuz? Bunun için 64 Saat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi alarak ve bakanlığın yapacağı sınavlarda başarılı olarak güvenlik danışmanı istihdam etmek zorunda olan 5 farklı işletmenin güvenlik danışmanı olabilirsiniz.

Adr güvenlik danışmanı eğitimi, tehlikeli mal taşımacılığı yapan; bu maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanına kısaca TMGD denilmektedir.

Sınav Hakkı Dolan TMGD Adaylarına Müjde!

ÖNEMLİ DUYURU!

TMGD BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası ADR’ ye taraf olan tam 48  üye ülkede geçerliliğe sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı dışında kesinlikle hiçbir akreditasyona gerek bulunmamaktadır. “BAKANLIK ONAYLI” TMGD belgesi dışında size teklif edilen başka belge türlerine itibar etmeyiniz.

Artık yurtdışına gitmeye gerek kalmadı.
22 Mayıs 2014 itibari ile
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri Ülkemizde! 

Güvenlik danışmanlığı tebliği aşağıdaki kişi ve kurumları kapsar;

 • Tehlikeli mal taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerin
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler
 • letmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri
 • Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavlar

Muafiyet kapsamı içerisinde yer alan kuruluşlar;

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemler.

2018 yılı Güvenlik Danışmanı Eğitimi  Sınav Takvimi açıklanmıştır. Buna göre 2018 yılı içerisinde 29 Nisan 2018, 14 Temmuz ile 01 Aralık 2018 tarihi olarak üç adet sınav yapılacaktır.

29 Nisan 2018 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav Soruları 

29 Nisan 2018 Pazar günü yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) sınavın soruları ve cevapları yayınlanmıştır. Çıkmış tmgd sınav sorularını inceleyebilirsiniz

Güvenlik Danışmanlığı ile İlgili Bazı Kavramlar

 • ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
 • Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeler
 • IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu
 • İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği
 • Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtları
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili Ulaştırma Bakanlığına başvuru yapan eğitim kurumumuzun başvurusu sonucunda en kısa sürede yetki belgemizin hazır olacağı ve Kasım ayı içerisinde güvenlik danışmanı eğitimlerimiz başlayacaktır.

14 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak olan tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavı için TMGD sınav giriş belgeleri 10 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacaktır. 17/07/2018 tarihli sınava girecek olan tüm güvenlik danışmanlarına başarılar dileriz.

Güvenlik danışmanı soru çözüm metodolojisi ile ilgili eğitim videoları panele yüklenmiştir. İyi çalışmalar dileriz.

2018 Yılı içerisinde yapılacak olan TMGD sınav tarihleri belli olmuştur. 2016 yılı içerisinde toplam 3 (üç) adet güvenlik danışmanlığı sınavı yapılacaktır. Bu sınavların ilki 29 Nisan 2018, diğerleri 14 Temmuz ve 01 Aralık 2018 tarihlerindedir. TMGD sınav harçlarının yatırma tarihi, sınav yerleri ve daha detaylı diğer bilgiler için

Güvenlik danışmanlığı için yeni sınav soruları ve kategorilere ayrılan sorular için panelimizi ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim kurumumuzda çok yakında tmgd eğitimlerinden sonra imdg eğitimi ile rıd eğitimleri verilmeye başlamıştır.