Adr Etiketleri

ADR ETİKETLERİ SINIFLANDIRILMASI

Adr Etiketleri Sınıflandırma Nedir?

Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler ve Nesneler

Adr Sınıf 1

Patlayıcı Maddeler: Çevreye hasar verebilecek bir hızda ve sıcaklık ile basınçta,kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları).

Isıl Teknik Maddeler: Patlayıcı olmayan ve kendine-yeterli, ısıveren tepkimeler sonucu ısı, ışık, ses, gaz veya duman veya bunların bir karışımı biçiminde etki vermek üzere tasarlanmış maddeler veya madde karışımları.

  • NOT : Kendileri patlayıcı olmayan, ancak patlayıcı gaz, buhar veya toz bulutu oluşturabilecek maddeler, Sınıf 1’in maddeleri değildir.
  • NOT : Ayrıca, şu maddeler de Sınıf 1 dışındadırlar: su veya alkol içeriği sınırları aşan suya da alkol-emdirilmiş patlayıcılar ve plastikleştirici içeren patlayıcılar- bu patlayıcılar Sınıf 3 veya Sınıf 4.1 içerisinde sınıfl andırılırlar ve gösterdikleri baskın tehlike nedeniyle Sınıf 5.2 içerisinde sınıfl andırılan patlayıcılar.

Sınıf 2 Gazlar

Adr Sınıf 2 2Adr Sınıf 2 3Adr Sınıf 2 Gazlar

Gazlar Özelliklerine göre Yanıcı, Zehirli,Oksitleyici Asitli ve boğucu olabilirler. Gazlar aynı zamanda yangın veya patlama etkisi yaratabilirler. 2.2.2.1.1– saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar.

Gaz;

  • a) 50 C de buhar basıncı >300KPa(3 bar) büyük olan veya ,
  • b) 101,3 KPa standart basınçta 20 C ‘de tamamen gaz halinde olan maddedir.

Not: UN 1052 Hidrojen florür ,susuz Sınıf 8’de sınıflandırılır. Baskın tehlikesi : Basınç altında olmasıdır (Patlama riski ön plandadır). Sınıf 2 de ambalajlama grubu yoktur.

Sınıf 3 Alevlenir Sıvılar

Adr Sınıf 3

Yanıcı sıvı maddelerin buharlaşma esnasında patlama ve yanma tehlikesi vardır.

  • Yanıcı,Parlayıcı ,Patlayıcı
  • Aşındırıcı etkisi vardır
  • Zehirli etkisi vardır
  • Suya zararlıdırlar.

Sınıf 4.1 Alevlenir Katılar, Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler, Duyarlılığı Azaltılmış Katı Patlayıcılar.

Adr Sınıf 4 1

Sınıf 4.2 Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler

Adr Sınıf 4 2

Sınıf 4.3 Su İle Temas Ettiğinde Alevlenir Gazlar Açığa Çıkartan Maddeler

Adr Sınıf 4 3

Sınıf 5.1 Yükseltgen Maddeler

Adr Sınıf 5 1

Sınıf 5.2 Organik Peroksitler

Adr Sınıfı 5 2

Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler

Adr Sınıfı 6 1

Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler

Adr Sınıf 6 2

Sınıf 7 Radyoaktifler

Adr Sınıf 7

Sınıf 8 Aşındırıcılar Maddeler

Adr Sınıf 8

Sınıf 9 Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler

Adr Sınıf 9

Adr etiketlerini pano halinde görüntülemek için sayfamıza bakabilirsiniz.