TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Programı Ne Zaman?

 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimleri;
 •  ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi en az 64 saattir.
 • Eğitim programa en fazla 20 kursiyer kaydı yapmaktayız.
 • Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika ders, 10 dakika teneffüs olacak şekilde günde en fazla 7 saat ders verilmektedir.
 • Eğitimde katılım zorunludur.
 • Kayıt için 1 adet diploma noter tastiği, kimlik fotokopisi, 2 adet resim

Eğitimlerin müfredatı aşağıdaki gibidir:

 1. a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 2. b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
 3. c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

 1. d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 2. e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 3. f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
 4. g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

 1. h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

 1. i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 2. j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
 3. k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 4. l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 5. m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
 6. n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
 7. o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

 1. p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.