un-4gw

14 Temmuz 2018 Yanlışlık Gözlemlenen Tmgd Soruları

14 TEMMUZ 2018 A KİTAPÇIĞI İPTAL EDİLMESİ GEREKEN SORULAR


SORU 28

UN 1486 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

İPTAL EDİLMELİDİR.

I. Söz konusu madde S1.5AN tank koduna sahip tanker ile taşınamaz… Tablo A st(15)..
”SGAV”…4.3.4.1.2…taşınabilir…yanlış…

II. Aynı sınıf maddeler ile iç ambalaj başına 5 kg aşmayan miktarlarda bir kombine ambalaj
içerisinde birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri şartıyla beraber ambalajlanabilir… Tablo
A st(9b)…”MP10”…doğru…

III. Söz konusu madde ambalajlı olarak taşınacaksa azami net kütlesi 75 kg olan 6PC
ambalajlama talimatına uygun kompozit ambalaj ile taşınabilir…Tablo A st(8)… ”P002”…doğru..

IV. Örtülü dökme yük konteynerinde dökme yük olarak taşınamaz…Tablo A st(17)..
”VC1/VC2..”..yanlış…
V. Bu madde, kaplamasız veya astarsız kumaş tipi esnek IBC ile taşınabilir…Tablo A st(8)…”IBC08
…B3”…yanlış…

A. I, II ve III

B. I, III ve V

C. I, III ve IV

D. II, III ve V

E. III, IV ve V

İPTAL SORU: …KOŞUL V…”IBC08…B3…” ÖZEL KODUNDA ESNEK IBC ‘LERİN YA TOZ VE SU GEÇİRMEZ OLMASI GEREKTİĞİ YADA DIŞARIYA TOZ VE SU GEÇİRMEZ BİR ASTAR İLE DONATILMASI GEREKTİĞİ VURGULANMAKTADIR. BU SEBEPLE KAPLAMASIZ YADA ASTARSIZ
KUMAŞ TİPİ ESNEK BİR IBC İLE TAŞINAMAZ. YANLIŞ BİR KOŞULDUR. DOĞRU CEVAP SADECE II VE III ‘DÜR.BU DA ŞIKLARDA OLMADIĞINDAN SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.


SORU 30

Ambalajlı olarak taşınan UN 1715 maddesinin kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş
muhafaza araçları için düzenlenen taşıma evraklarından hangileri yanlış düzenlenmiştir?
İPTAL EDİLMELİDİR

5.4.1.1.6.1…Tablo A St(1 / 2 / 5 / 4 / 15) sıralaması olmalı
Sırayla; UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8(3), II,(D/E)….

I. “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8 (3), II, (E)”

II.“UN 1715, ASETİK ANHİDRİT,8 (3),

II, (E), SON KALINTI İÇERİĞİ”

III. “UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8, II, (E), BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ”

IV. “UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8 (3), II, (E),”

V. “SON KALINTI İÇERİĞİ, UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, II, 8 (3), (E)”

A. I, III ve IV

B. I, IV ve V

C. II, III ve IV

D. Sadece III ve V

E. III, IV ve V

İPTAL SORU: SORUNUN ÖZELLİĞİNDEN ÇOK TAŞIMA EVRAKINDA YAZMASI GEREKEN 5’Lİ
SIRALAMA HİÇBİRİNDE DOĞRU YAZILAMAMIŞTIR.ÇÜNKÜ, TÜNEL KISITLAMA KODU (D/E) OLAN HİÇBİR ŞIK YOKTUR, TÜM KOŞULLAR YANLIŞTIR. O SEBEPLE SORUNUN DOĞRU ŞIKKI HEPSİ OLMALIDIR.TABLO A ÜZERİNDEN İLGİLİ VERİ ÇEKİLİRKEN BİR ALTTAKİ YADA ÜSTTEKİ TEHLİKELİ MADDENİN TÜNEL KISITLAMA KODU (E) ALINARAK SORU ÇÖZÜMLENMİŞTİR. BU SEBEPLE SORU İPTAL EDİLMELİDİR.


un-4gw

SORU 40

Yukarıdaki ambalaj ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. 5 litrelik iç ambalajlarda toplam 125 kg olan UN 1992 PG III maddesi bu ambalajda
taşınır… ancak azami brüt kütle 125 kg olarak verilmiştir..Kaldı ki yukarıdaki resimde kutunun azami brut kütlesi 100 kg değildir kodlama hatası vardır… bu sebeple geçip, geçmediği bilinemez..yanlış..

II. % 40 hidrojen siyanür içeren UN 3294 maddesi, tüm içeriği emmeye yetecek miktarda emici madde ile ayrı ayrı paketlenmiş azami 5 lt kapasiteye sahip plastik iç ambalaj kullanılarak bu ambalajda taşınabilir…H risk kodu yok…( çevreye zararlı olduğunu göstermek için – 2.2.9.1.10. kriterleri verilmeli ilave bilgiye ihtiyac vardr,)…yanlış…

III. Bu ambalaj, 5 litrelik 20 adet cam iç ambalaj içinde UN 2310 maddesini taşımak için uygundur…
ancak azami brüt kütle hesabında yoğunluğu bilinmediğinden kaç kg’a denk geldiği net bilinmemektedir.
Soruda lt verilmiş yaklaşık olarak 100 kg’yu geçmeyeceği tahmin edilmiştir.Kaldı ki yukarıdaki resimde
kutunun azami brut kütlesi 100 kg değildir kodlama hatası vardır…ayrıca… H risk kodu yok…( çevreye
zararlı olduğunu göstermek için – 2.2.9.1.10. kriterleri verilmeli ilave bilgiye ihtiyac vardr,)…yanlış…

IV. Bu ambalaj, 1 litrelik 15 adet cam iç ambalaj içinde UN 2622 maddesini taşımak için
uygundur….doğru…

V. Ambalaj kodunda yer alan W harfi, bu ambalajın eşdeğer özellikteki yeni mukavva kutu olduğunu
göstermektedir. …6.1.2.4..doğru

A. I, II ve III

B. I, II ve IV

C. I, II ve V

D. II, III ve V

E. III, IV ve V

İPTAL SORU: BU SORUNUN ÇOK BENZERİ ESKİ SINAVDA DA SORULMUŞTUR.ANCAK SORUNUN VERİLEN KUTU KODLAMASI ZATEN EKSİKTİR.”…4GW/Y….(BURADA AZAMI BRUT KÜTLE YAZMALIDIR) /S…..”…6.1.3.1…IŞARETLEME BÖLÜMÜNDE EĞER SIVI AMBALAJ ISE Y NIN YANI BOŞ OLABILIR ANCAK BU SEFER DE KODDA “S” IBARESI OLMAMALIDIR.SORUNUN KOŞULLARINDA AZAMI BRUT KÜTLE ILE KARŞILAŞTIRMALI DURUM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN AYRICA ÖLÜ BALIK KONACAK BİR DIŞ PAKET İÇİN İÇİNDEKİ MADDENİN 2.2.9.1.10 KRİTERLERİNİ KARŞILAMASI GEREKMEKTEDİR. BUNUNLA İLGİLİ İLAVE BİLGİ
GEREKMEKTEDİR.BU DA VERİLMEMİŞTİR.ÇEVREYE ZARAR VEREN MADDELER OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR SORUDA… IPTAL EDILMELIDIR.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı