tmgd eğitimleri

SINAV HAKKI DOLAN TMGD ADAYLARINA MÜJDE!

Sınav Hakkı Dolan Tmgd Adaylarının Dikkatine!!!

Bilindiği gibi 19 Nisan 2017 tarihinden sonra Fen ve Mühendislik fakülte mezunu olmayanlar TMGD eğitimi için başvuru hakkı sona ermişti. Bakanlık bahsi geçen tarihten önce eğitim alıp sınav hakkını dolduranlara tekrar TMGD eğitimi almanın önünü açmıştır. Tüm TMGD adaylarımıza duyurulur.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARI İLE İLGİLİ  BAKANLIĞIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Hakkında Tebliğ ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ve Yönergenin yayınlanmasından bugüne kadar geçen sürede uygulamaya ilişkin sektörden Genel Müdürlüğümüze ulaşan talepler dikkate alınarak, Tebliğ ve Yönergenin farklı yorumlanmasının önüne geçilmesi amacıyla  aşağıda belirtilen hususlara açıklık getirilmesine  ihtiyaç duyulmuştur.

1- Tebliğin yayımlandığı 19/04/2017 tarihinden önce TMGD eğitimi almış, sınav hakkı devam eden veya tamamlanmış olan fen ve mühendislik alanları dışındaki TMGD’lerin ve TMGD adaylarının eğitim ve sınav hakları devam etmektedir.

2- a) Koordinatör TMGD için istenen 3 yıllık tecrübe, TMGD sertifikasının düzenlendiği tarihten (adayın kazandığı sınav tarihi) itibaren geçen süre olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu  Yönerge 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe gireceğinden TMGDK Yetki Belgesi taleplerinde koordinatör olarak bildirilenlerin yönergenin yürürlük tarihine kadar 3 yılı dolması şartıyla müracaatlar kabul edilecektir.

  1.   b)Ayrıca, 31.12.2017 tarihine kadar TMGDK Yetki Belgesi almak için yapılacak başvurulara yönelik olmak üzere, 01.01.2018 tarihinde 2 yıllık TMGD sertifikası olanlar da Koordinatör TMGD olarak değerlendirilecektir.

3-   TMGDK merkezinde şirket kurulması aşamasında istihdamı zorunlu tutulan personel, diğer             Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı bölgelerinde açılacak şubelerde Şube Sorumlusu olarak görev  yapamaz. Ancak, TMGDK merkezinde istihdam edilen zorunlu personeller de dahil olmak üzere  istihdam edilen diğer TMGD’ler hizmet verilecek bölgede TMGDK’nın Şubesi olması kaydıyla bu bölgelerde de hizmet verebileceklerdir.