SRC 5 BELGESİ

Src 5 Belgesi Nedir?

Eğitim kurumumuz: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden almış olduğu Yetki Belgesi ile Adr Tehlikeli Madde Taşımacılı Src 5 belgesi eğitimleri vermeye yetkili bir kuruluştur.

Telefon: 0 212 641 13 13 ARA

Src 5 Belgesini Kimler Alır?

Karayolu ile tehlikeli mal taşımacılığı yapan şoförlerin alması gereken bir belge türüdür. Şoförler tehlikeli maddeyi bir taşıtla bir yerden bir yere naklederken denetim yapan trafik polisleri şoförden bir takım evraklar ister. Bu evraklar üçe ayrılır.

  1. Taşıt evrakları,
  2. Taşınan yüke ait evraklar,
  3. Sürücüye ait evraklar.

Sürücüye ait evraklar nelerdir?

Sürücüye ait evraklarda üçer ayrılır.

Bunlardan;

  • birincisi sürücü belgesidir yani ehliyet,
  • ikinci istenecek evrak ise mesleki yeterlilik belgesidir. Mesleki yeterlilik belgesi SRC3 yada SRC4 belgesi türleridir. Tehlikeli madde taşımacılığı sadece yurt içinde yapılacaksa SRC4, yurt dışına çıkılacaksa SRC3 belgesi alınması gerekir.
  • üçüncü ve son evrak ise SRC 5 belgesidir. Src5 belgesi almanın ön şartı ikinci maddede yer alan src3 yada src4 belgesidir. Bu belgelere sahip sürücüler Src 5 belgesi için SRC 5 Kursuna başvuru yapabilirler.

Src 5 belgesi nasıl alınır?

Türiye’ deki adı Src 5 belgesi, Avrupa’ daki adı ADR belgesi olan mesleki yeterlilik belgesi kendi arasında kategorilere ayrılmaktadır. Yani SRC 5 belgesi alındığında bütün tehlikeli madde taşıyan araçları kullanılır diye bir şey yoktur. Taşıyacağınız yükün özelliği ile taşıtın özelliği de göz önünde bulundurulur. Bu belge kendi arasında dörde ayrılır.

  1. Temel eğitim: Bu eğitimin süresi toplamda 19 saattir. Bu eğitimi alan şoför sadece paket yük taşıyabilir. Örnek vermek gerekirse gaz taşıyan bir aracı kullanamaz.
  2. Tanker eğitimi: Tanker taşımacılığı yapmak isteyen sürücüler öncelikle temel eğitim almaları gerekir. Yada kayıt esnasında TEMEL+TANKER eğitimini birlikte almaları gerekmektedir. Tanker eğitiminin süresi 13 saatten ibarettir.
  3. Sınıf 1 Patlayıcı Taşıma Belgesi: Sınıf 1′ e ait patlayıcı madde taşımak için yukarıda belirtilen temel ve tanker eğitimlerini tamamlamanız gerekmektedir. Bu eğitimin toplam süresi 8 saattir.
  4. Sınıf 7 Radyoaktif Taşıma Belgesi: Sınıf 7 grubu içerisinde bulunan radyoaktif içeren malları taşımak için sınıf 7 uzmanlık eğitimine katılmanız gerekmektedir. Bu gurubun eğitim süresi ise sınıf 1 gibi 8 saattir.

Eğitim Kurumumuzda Src 5 Belgesi: Temel Eğitim, Tank Eğitimi, Sınıf 1 (patlayıcı) ve Sınıf 7 (radyoaktif) Belgeleri vermektedir.