TMGD SINAV SORULARI – 3

Sınav Hazırlık Soruları-3

SINAVA HAZIRLIK PANELİMİZ>>>

29 Nisan 2018 Tarihli Tmgd Sınav Soruları

1) 1000 litre BM 1203 maddesi bir tankta taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

 1. I) FL tipi bir araçta taşınabilir.
  II) AT tipi bir araçta taşınabilir.
  III) Akü ana şalteri için sürücü kabininin içinde bir kontrol aygıtı bulunmalıdır.
  IV) Araç sürücüsü bir ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına sahip olmalıdır.
  V) Araç, taşıma kategorisi muafiyetinden dolayı bazı ADR hükümlerinden muaftır.
 2. A) YALNIZ I
  B) I, II, III, IV, V
  C) III, IV, V
  D) I, III, IV
  E) II, III

2) 10 günlük gözlem periyodunda sağlam deri dokusunun tüm kalınlığını 120 dk’da yok ettiği görülen madde ile kapalı kapta parlama noktası 25oC olan madde karıştırılıyor. Ortaya çıkan madde ambalajlama grubu I olan bir Sınıf 4.3 maddesi ile karıştırıldığında oluşan maddenin BM numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2988
B) 2989
C) 2991
D) 2994
E) 2997

 

3) 12 kilo miktarında BM NO 0360 tehlikeli maddesi taşınmak istenmektedir. Aşağıdaki evraklardan hangilerinin hazırlanmasına veya araçta bulunmasına gerek yoktur?

 

I)Güvenlik Planı

II)Taşıma Belgesi

III)Yazılı Talimatlar

 1. A) I, II, III
  B) I, II
  C) II, III
  D) YALNIZCA III
  E) YALNIZCA I4) 333 lt UN 3373 BİYOLOJİK MADDE, KATEGORİ B maddesi, azami kütlesi 7 ton olan bir taşıma biriminde taşınmak istenmektedir. Taşıma ünitesinde bulunması gereken yangın teçhizatının minimum kapasitesi nedir?
  A) 2 KG
  B) 4 kg
  C) 6 kg
  D) 8 kg
  E) 12 kg

  5) 36. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 2. I) UN 1991 için T22 portatif tank talimatı kullanılabilir.
  II) UN 2038 FL tipi araçta taşınabilir.
  III) Radyoaktif madde taşınmasında Tip A en dayanıklı ambalajdır.A) I, II
  B) I, II ve III
  C) YALNIZ I
  D) YALNIZ II
  E) YALNIZ III

  6) 3H2 kodlu ambalaj için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sökülebilir başlığa sahiptir
  B) Plastik bir bidondur
  C) Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren beş aydır.
  D) İzin verilen maksimum kapasite 60 litredir
  E) İzin verilen maksimum kütle 120 kilogramdır.

  7) 400lt UN NO 1865 tehlikeli maddesi IBC’de taşınmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 3. I)IBC’ye bir adet 3 numaralı tehlike etiketleri takılmalıdır.
  II)IBC’nin maksimum kapasitesi 450 litre olmalıdır.
  III) IBC’nin karşılıklı iki tarafına 3 numaralı tehlike etiketleri takılmalıdır.
  IV) IBC, maddenin sevkiyat adı ile işaretlenmelidir.
  V) IBC metal veya sert plastikten mamul olabilir
 4. A) I, II, III
  B) I ve III
  C) II, III ve IV
  D) II ve III
  E) I,II VE V8) 500 lt UN 2650 maddesi izin verilen maksimum kütlesi 9 ton olan bir taşıma biriminde taşınmak istenmektedir. Taşıma ünitesinde bulunması gereken yangın teçhizatının minimum kapasitesi nedir?
  A) 2 kg
  B) 4 kg
  C) 6 kg
  D) 8 kg
  E) 12 kg

9) 640E özel hükmüne tabi olanUN 1169 özütler, aromatik sıvı maddesinin ambalaj şeklinde taşınması durumunda, taşıma evrakı üzerinde bulunması gereken bilgiler hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) BM 1169 ÖZÜTLER, AROMATİK SIVI, 3, III, (D/E) “Special provision 640E (Özel Hüküm 640E)”
B) 1169 ÖZÜTLER,AROMATİK SIVI,3,AG III,(D/E), 5 Varil (1A2)
C) BM 1169 AROMATİK SIVI, III,3 (D/E)
D) BM 1169 ÖZÜTLER, AROMATİK SIVI, 3, AG III, (D/E), 5 Varil (1A2) “Special provision 640C (Özel Hüküm 640C)”
E) BM 1169 ÖZÜTLER, AROMATİK SIVI, 3, PG III,(D/E), 5 Varil (1A2)

10) 7-A KATEGORİ I-BEYAZI örneğine göre tehlike etiketiyle işaretlenen radyoaktif bir maddenin ambalajının dış yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi ne kadar olabilir?
A) 0,5 mSv/sa
B) 10 mSv/sa
C) 2 mSv/sa
D) 0.005 mSv/sa
E) 5 mSv/sa

 

CEVAP ANAHTARI;

1.SORUNUN CEVABI: D Açıklama: REFERANS:Tablo A – 9.2.1.1
2.SORUNUN CEVABI: A Açıklama: REFERANS: İlk madde: Sınıf 8, PG III / İkinci madde: Sınıf 3, PG III / İlk karışım: Sınıf 3, PG III, FC Üçüncü madde: Sınıf 4.3, PG I / İkinci karışım: Sınıf 4.3, PG I, WFC Toplu Kayıtlar Listesinde WFC alt grubuna ait olan madde 2988 bulunur

3.SORUNUN CEVABI: DAçıklama: REFERANS:TK muafiyeti var ancak yalnızca 5.4.3’den muaf

4.SORUNUN CEVABI: A Açıklama: REFERANS:Operasyon özel hükmü S3

5.SORUNUN CEVABI: E Açıklama: 4.2.5.2.5/Tablo A/6.4.7.1

6.SORUNUN CEVABI: C Açıklama: REFERANS:6.1.2.7 ve 4.1.1.15

 1. SORUNUN CEVABI: E Açıklama:REFERANS:Tablo A, OHK 02, B7 ve 5.2.1.4
  8. SORUNUN CEVABI: E Açıklama:REFERANS:8.1.4.1
 2. SORUNUN CEVABI: D  Açıklama:Ref: 5.4.1.1.16 3.3 teki özek hüküm 640 uyarınca gerekli bilgiler. REFERANS:Tablo A
 3. SORUNUN CEVABI: D Açıklama:REFERANS:5.1.5.3.4 I-BEYAZ (adr 2015)

 

TMGD SORULARI – 1 EKLENDİ

TMGD SORULARI – 2 EKLENDİ

TMGD SORULARI – 3 EKLENDİ

Güvenlik Danışmanı Soruları