TMGD UYGULAMA EĞİTİMİ

Tmgd Uygulama Eğitimi Nasıl?

TMGD Uygulama Eğitimine Kimler Katılabilir:

  1. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sertifikasına sahip kişiler. (TMGD)
  2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi tamamlama sertifikası almış olanlar.
  3. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış Tesis Yöneticileri veya ilgili personel.
  4. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Yönetmeliği kapsamına giren Kıyı Tesisi Yöneticileri ve ilgili personel.

PROGRAM

  1. GÜN :

09:00 – 10:00

TMGD Faaliyetleri açısından sektör analizi, sektörel değerlendirme, iş görüşmeleri yapılması, bilgilendirme/bilgi notu hazırlanması ve gönderilmesi ve bilgilendirme toplantılarının yapılması/firma bilgilendirme birifinglerinin verilmesi.

10:10 – 11:10

Genel tanıtım, Tehlikeli Madde Taşımacılığı – ADR Mevzuatı, Ulusal Mevzuat (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Uygulama Talimatı), ilgili mevzuat ve ikincil mevzuat, tehlikeli atık mevzuuatı uygulamada ki karşılıkları-mevzuata ilişkin değişiklikler ve takibinin yapılması

11:10 – 11:30

Kahve molası

11:30 – 12:30

TMGD istihdamı ve hukuki sorumlulukları, Tesis/İşletme/Fabrika/Kıyı Tesisi için ADR sürecinde Teknik Şartname, Teklif Mektubu ve Hizmet Sözleşmesi hazırlama usülleri ve dikkat edilecek hususlar ile verilen tekliflere ilişkin ihale süreçlerinin takibi ve talep edildiğinde ihale tekliflerinin revizesi.

12:30-13:30

Öğle yemeği

13:30-14:30

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (Karayolu) ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (Denizyolu)’ alınması usül ve esasları, İşletme

Sorumlusu / Yetkilisinin ve TMGD’nin Bakanlık Sistemine tanıtılması,ADR Kaza / Olay Bildiriminin bakanlık sitesine giriş usülleri, Araç Durum Tespit Raporu / Araç Uygunluk Belgesi/ Tasarım Onayı / Tip Onaylarının alınması ve bahse konu belgelerin güncellenmesi.

14:40-15:40

Bir tesis / işletme / fabrika / kıyı tesisinin ADR/Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile Taşınması Yönetmeliği çerçevesinde durum tespitinin yapılması, eksikliklerinin tespiti ve buna bağlı olarak Tehlikeli Madde Yönetim Sisteminin(TMYS) Kurulması ve tesis / işletme / fabrika / kıyı tesisi yönetim sistmine uyumunun sağlanması

 

  • Genel taslak ADR/TMGD çalışma programın hazırlanması:

ÖRNEK

1-2 Aralık 2015 / Başlangıç koordinasyon toplantısı yapılması ve ADR Durum tespit çalışmaları öncesi saha/tesis incelemesi yapılması

7-30 Aralık 2015 / Ön durum tespit raporu çalışmalarının yapılması

11-15 Ocak 2016 / ADR Ön durum tespit raporunun yayınlanması ve değerlendirme toplantısı yapılması ve ADR Eğitimlerinin planlanlanması

18 Ocak – 18 Şubat 2016 / ADR prosedülerinin yerinde gözden geçirilerek ADR talimatlarının yazılması, ADR Yönetim Sisteminin genel çerçevesinin belirlenmesi , ADR genel

farkındalık eğitimlerinin verilmesi

22 Şubat – 22 Mart 2016 / ADR göreve yönelik eğitimleri , emniyet eğitimlerinin verilmesi ve ADR Yönetim Sisteminin kurularak işletilmeye başlanması.

  •  Başlangıç koordinasyon toplantısına ilişkin gündemin tespiti.

Firma yetkili ve ilgili personeli ile Danışman Firma Yetkilileri ve görevlendirilen TMGD’lerin katılımı ile Başlangıç Koordinasyon Toplantısı yapılması/ ADR bilgilendirme

brifinginin verilmesi

ADR DURUM TESPİTİNİN nasıl yapılacağının esas ve usülleri

ADR EĞİTİMLERİ

Firma faaliyetleride dikkate alınarak belirlenen ADR SÜRECİ takviminin görüşülerek nihai hale getirilmesi.

Fabrika/Tesiste işlem gören her türlü kimyasal madde / tehlikeli maddelerin listelenmesi.

Toplantıya e devlet sistemine tanıtılacak Firma ADR yetkilisi ve ADR sürecinde görev alacak diğer personelin katılması önem arzetmektedir. Ayrıca ADR iş ve işlemlerinin hızlandırılması için firmada işlem gören kimyasal madde/tehlikeli maddelerin listesi ile MSDS lerinin hazır bulundurması çalışmaları hızlandıracaktır.

15:40-16:00

Kahve molası

16:00-17:00

Bir tesis/işletme/fabrika/kıyı tesisinin ADR/Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile Taşınması Yönetmeliği çerçevesinde durum tespitinin yapılması, eksikliklerinin tespiti ve buna bağlı olarak Tehlikeli Madde Yönetim Sisteminin(TMYS) Kurulması ve tesis/işletme/fabrika/kıyı tesisi yönetim sistmine uyumunun sağlanması(devam)

  1. GÜN :

09:00 – 10:00

ADR Eğitimleri, eğitim planlama ve uygulama esasları, Genel Farkındalık/Göreve Yönelik/Emniyet Eğitimlerinin hazırlanması ve verilmesi

10:10 – 11:10

ADR Süreci içindeki rapor / kayıtlar, yazışmalar, güvenlik planı hazırlanması.

11:30 – 12:30

Emniyet ve Güvenlik Hususları, acil durumlara müdahale (Yangın, döküntü, sızıntı vb.) ve acil durum planı hazırlanması, Tehlikeli

Maddelerin tesis/fabrika / işyeri ve depolara giriş çıkış kontrollerinin yapılması.

12:30-13:30

Öğle yemeği

13:30-14.30

ADR Uyum Sürecinde Taşımacılık/Lojistik firmalarının uyumu ve tankerler, tank ve araç seçimi, sürecin asgari maliyetle yönetilebilmesi için yapılması gerekli işlemler.

14:40 – 15:40

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı – Depo, Antrepo Uygulamaları- Gümrük Uygulamaları

15:40 – 16:00

Kahve molası

16:00-17:00

Uygulamada karşılaşılan sorunlar:

İşletme ADR’ye tabimidir?

Gönderen, taşıyıcı, alıcı kimdir?

Tehlikeli Maddelerin sevkinde ve kargolanmasında karşılaşılan sorunlar vb.

Sorular-cevap periyodu, genel değerlendirme ve katılım sertifikalarının verilmesi.

EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİ: HER TMGD SINAVLARINDAN ÖNCE

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

Tmgd Eğitim Ücreti1500 TL.