Çözümlü Tmgd Soruları 2

ÇÖZÜMLÜ TMGD SINAV SORULARI

Çözümlü Tmgd Soruları – 2


Tekli ambalajlarda taşınacak ve SADT değeri 25°C olan UN 3233 maddesi için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru ifade edilmemiştir?

I- Sıcaklık kontrolü ile taşınması gereken bir madde değildir.

II-Taşıma evrakında ilave olarak “kontrol sıcaklığı : 10 °C ve Acil durum sıcaklığı : 15 °C” ibaresi bulunmalıdır.

III-“OP7” ambalajlama yöntemi bu madde için kullanılamaz.

IV- Toplam taşınacak miktarı, tek bir araç başına 21 tonu geçebilir.

V- Taşıma evrakında ilave olarak “kontrol sıcaklığı : 15 °C ve Acil durum sıcaklığı : 10 °C” ibaresi bulunmalıdır.

A) I-IV-V
B) I-II-III-V
C) III-IV-V
D) I-II-IV
E) II-III

CEVABI VE AÇIKLAMAYI GÖSTER

Doğru yanıt A şıkkı
Koşul I..Tablo Ast(3b)..”SR2”..2.2.41.1.2…yanlış
Koşul II…..2.2.41.1.17….türetim yapılmalı ve 5.4.1.2.3.1…doğru
Koşul III…Tablo A st(8/9a)…”P520” ve ”PP21”….doğru
Koşul IV….7.5.5.3…yanlış
Koşul V…yanlış

UN 1921 aşağıdaki hangi ürünlerle birlikte taşınamaz?

  • A) UN 2310
  • B) UN 2309
  • C) UN 2320
  • D) UN 0084
  • E) Hiçbiri

Çözümlü Tmgd Soruları 2

SORUNUN AÇIKLAMASI:  Aşağıda sütun (9b) ‘de MP2 bulunur. Buradaki ifadeye göre: 4.1.10.4 MP 2 Diğer maddelerle birlikte ambalajlanamaz. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı

Bizi Facebook ‘ta takip edebilirsiniz.