ÇÖZÜMLÜ TMGD SORULARI

Çözümlü TMGD Soruları – 3


Aşağıdakilerden hangi ifade/ ifadeler doğru olarak verilmiştir?

I-Parlama noktası 22 °C olan alevlenir sıvı bir madde, plastik bir bidonun içine doldurulduğunda, bidon hacminin %92’sinden fazla konamaz.

II-UN 1183 maddesinin tank içine konması durumunda tankın kapasitesinin %85’ini geçmemelidir

III-UN 1005 maddesinin portatif tank içine doldurulması durumunda dikkat edilmesi gereken azami içerik kütle oranı 0,53’tür.

IV-UN 2193 maddesinin silindirlere dolum yapıldığında dolum oranı 1.13 ‘tür

V-P200BN kodlu 5 m³ lük tanker’e UN 2451 maddesinden maksimum 2.500 kg konmalıdır.

A) I-II-III-IV
B) II-III-IV
C) I-IV-V
D) II-III-IV-V
E) Hepsi
CEVABI VE AÇIKLAMASINI GÖSTER

Doğru yanıt D Şıkkı
Koşul I..2.2.3.1.3 tablosuna göre , bu maddenin kaynama noktası 35 °C tespit edilir.Bu veriyi 4.1.1.4 tablosundan baktığımızda en fazla %90’a kadar izin verildiği görülmektedir….yanlış
Koşul II..Tablo A st(13)…”TU23”….doğru
Koşul III…Tablo A st(10)..”T50”…..doğru
Koşul IV…Tablo st(8)…”P200”…doğru
Koşul V…4.3.3.2.5…”200” bar basınç karşılığı dolum oranı 0,50..tank hacmi 5.000 lt X 0,50 = 2.500 kg…doğru..

Aşağıdakilerden hangisi UN 1046 maddesinin taşınmasında kullanılan silindir gruplarının test periyodu kaç yılda bir olmalıdır?

  • A) 2 yıl
  • B) 5 yıl
  • C) 10 yıl
  • D) 12 yıl
  • E) 15 yıl

SORUNUN AÇIKLAMASI:  P200 tablosuna bakılarak cevabı buluruz.

Çözümlü Tmgd Soruları 3