ÇÖZÜMLÜ TMGD SORULARI

Çözümlü TMGD Soruları-1


UN 0349 ve UN 1345 maddelerinin aynı araçta taşındığında araçta bulunması gereken aşağıdaki teçhizatlardan hangisi/ hangileri gereklidir?

I-Acil durum maskesi

II-Kürek

III-Göz durulama sıvısı

IV-Her bir kişi için uyarı yeleği

V- Araç takozu

A) II-IV-V
B) I-II-IV
C) II-III-IV-V
D) II-III
E) Hiçbiri
DOĞRU CEVABI VE AÇIKLAMALI SORUYU GÖSTER
Doğru yanıt E şıkkı…Her iki maddenin de Tablo A st(15) t.K “4” olarak tespit edilir. ..1.1.3.6.3..tablosundan bu maddelerin kg’dan bağımzıs ne kadar taşınırsa taşınsın 1000 kuralına tabi olacağı belirtilmektedir…Bu durumda 1.1.3.6.2’de Teçhizat bölüm referansı “8.1.5”..uygulanması gereken bir bölüm olmadığından…Hiçbir teçhizat gerekmez…

CEVAP: UN 1033’ün litre başı azami içerik kütlesi ne kadardır?

  1. A) 0.59 Kg.
    B) 0.81 Kg.
    C) 0.58 Kg.
    D) 0.64 Kg.
    E) 1.9 Kg.

Çözümlü Tmgd Soruları 1

SORUNUN AÇIKLAMASI:  Soru ayırt edilmeksizin her yerde değeri aynıdır. Tanklar/Portatif tank veya P200’ ün içerisinde doldurma alanına bakınız.