13 ARALIK 2014 TMGD SINAV DUYURUSU

Tmgd Sınav Duyurusu

14 Temmuz 2018 TMGD Sınav Bilgileri

25 Nisan 2015 TMGD Sınav Bilgileri

2017 Yılı TMGD Sınav Takvimini Görmek İçin Tıklayınız>>>

SINAVA HAZIRLIK PANELİMİZ>>>

1- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi olmak isteyenler için Bakanlığımız tarafından 13 Aralık 2014 tarihinde Cumartesi günü, saat 14:30 de Ankara’da (sınav yeri bilahare bildirilecektir) sınav yapılacaktır.

2- Bu sınava aşağıdakiler girebilirler:

  • a) Bakanlığımızca ADR kapsamında düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Seminerine katılıp SRC 5 Eğitici Belgesi alanlar,
  • b) ADR’ye taraf olan bir ülkeden alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasına istinaden Bakanlığımızdan sertifikalarını yeniletenler (EK-1’de açıklanmıştır).
  • c) Bakanlığımızdan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi” almış bir eğitim kuruluşundan eğitim alarak “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi” almayı hak kazananlar.

3- Sınav müracaatları 28 Kasım 2014 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki evrak ile yapılır;

  • a) 2 nci maddenin (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişilerden, bu sınava girmek isteyenler; Sınava katılmak istediklerini belirtir dilekçe ile İdareye başvurmak zorundadırlar. Sınav ücreti ise Halk Bankası üzerinden e-devlet ödemesiyle (T.C. Kimlik Numarası ile) yatırılacaktır. Dilekçe ekinde sınav ücreti yatırıldığına dair makbuz yer alacaktır.
  • b) Bakanlığımızdan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi” almış bir eğitim kuruluşundan eğitim alıp, 18 Ekim 2014 tarihinde yapılan sınavda başarısız olan kişiler ile 23 Kasım 2014 tarihine kadar eğitim alıp henüz sınava girmeyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesine” sahip kişilerin müracaatları, eğitim aldıkları Eğitim Kuruluşlarınca Bakanlığımız Otomasyon Sistemi üzerinden yapacaktır. Sınav ücreti ise Halk Bankası üzerinden e-devlet ödemesiyle yatırılacaktır.

4- Bu tarih ve saati geçirenler veya eksik evrak ile müracaat edenler sınava giremezler.

5- Sınav, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sınavı olarak ADR kapsamında tek oturumda yapılacaktır.

6- TMGD sınavı, ADR Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında çoktan seçmeli test usulü olarak Türkçe yapılacaktır.

7- Sınav, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

8- Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

  1. a) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için sınav sonunda en az 70 puan almak gerekir.
  2. b) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi olabilmek için ise bu sınavdan en az 80 puan almak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren KPDS sınav sonuç belgesi veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ( TOEFL, TOEIC, IELTS, KPDS/ÜDS vb) belgelerden birine sahip olmak gerekir.

9- ADR’ye taraf olan bir ülkeden alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası bulunanların, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi olmak için sınava girmeleri için EK-1’de açıklandığı şekilde sertifikalarını yeniletmeleri gerekmektedir.

10- Sınav ücreti 50 Türk Lirası olup bu ücretin, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesine ait hesabına Halk Bankası üzerinden e-devlet ödemesiyle (T.C. numarası ile) yatırılması gerekir.

11- Sınavda, ADR dokümanı haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanın güncel halini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Bu mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça da olabilir.

12- Sınava başvuru belgelerinde, yanıltıcı veya sahte beyan yaptığı tespit edilenlere katılımcılara sınavda başarılı olsalar bile sertifika düzenlenmeyecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

13- Sınav sonuçları sınav gününden sonraki 15 iş günü içerisinde sınava girenlere SMS yoluyla gönderilecektir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca   kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilecektir.