Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav Tarihleri

14 Temmuz 2018 Tarihinde Yapılacak Olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav Bilgileri

TMGD eğitimleri vermek için tehlikeli mal kombine taşımacılık düzenleme genel müdürlüğü tarafınca yetki verilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Merkezleri tarafından 11/06/2018 günü saat 21.00’ e kadar tamamlanmış olan eğitimlere katılım sağlayanlar 13 Haziran 2018 tarihi saat gece saat 23.59’a kadar 14 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:00’da gerçekleşecek olan TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

Başvuru yapan tmgd adayları Halk Bankası şubelerine giderek 60 TL olan sınav harcını yatırları gerekmektedir.

  • BAKANLIĞIN NOTLARI:
  • Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
  • Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.
  • Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
  • Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

AÇIKLAMALAR :
1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.
Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 715 TL.(2018 yılı için) ücreti de Halkbankası’na yatıracaklardır.

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla https://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

29 Nisan 2018 Tarihli Tmgd Sınav Soruları

DUYURULUR.