TMGD Eğitimi

Tmgd eğitimi veren kurumlar

Tehlikeli madde yasal adıyla “tehlikeli mal taşımacılığı” yapan firmalara danışmanlık yapan kişilere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kısa adıyla TMGD denir. Aşağıda sizlere tmgd eğitimi alan ve yapılan sınavlarda başarılı olup güvenlik danışmanı olan kişilerin neler yapacağını anlatacağız.

tmgd eğitim takvimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitiminin Yasal Dayanağı

Bu eğitimin yasal dayanağı aslında bir Avrupa Antlaşması olan ADR konvansiyonele dayanmaktadır. Bilindiği gibi milletler arası anlaşmalar Anayasamıza göre kanun niteliğinde olup, bu yönde yapılan uluslararası anlaşmalara göre düzenleme yapmak zorunludur. Globalleşen bir dünyada ulusal kanunlar bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Buna örnek olarak taşımacılığı gösterebiliriz. Artık üretilen bir malı sadece kendi topraklarımızda nakletmiyor, aynı zamanda çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. İhraç edilen bir mal farklı taşıma modları ile nakledilir. Bu taşıma karadan yapılacağı gibi, hava yolu, demir yolu ve deniz yolu ile de yapılabilir. Bu taşıma çeşitliliğinin her biri ayrı birer uzmanlık gerektirir. Şimdi aşağıda taşıma türlerine göre yapılan sözleşmelere bir göz atalım.

Kara yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı için: ADR sözleşmesi,

Deniz yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı için: İMDG sözleşmesi,

Hava yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı için: ICAO sözleşmesi,

Deniz yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı için: RID sözleşmesi,

Bizim burada anlatmak istediğimiz her taşıma için farklı uygulamalar söz konusudur. TMGD eğitimi almak isteyen kişiler karayolu ile yapılacak taşımalarda görev yaparlar. Bu eğitime katılmanın bazı temel şartları bulunmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Şartları

  • Birinci şart dört yıllık Üniversite mezunu olmak ve ayrıca bölüm şartı olarak fen veya mühendislik bölümünü bitirmek.
  • Türk Ceza Kanununa göre;  Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inançları kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamak.
  • Yukarıda sayılan iki maddeye göre şartları sağlamanız durumunda eğitime katılabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Veren Kurumlar

Tmgd eğitimi verecek olan kurumun öncelikle yetkili olması gerekmektedir. Yetkiyi veren kurum ise Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüdür. İstanbul’ da tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi veren kurslar arasında Yeni Ümit Eğitim Kurumları bulunmaktadır. Yeni Ümit Eğitim Kurumları 14 nolu TMGDEYB TMDG Yetki belgesine sahiptir. Ayrıca Türkiye’ nin farklı illerinde bu eğitimi veren kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumların adres ve irtibat numaralarına bakanlığın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. http://www.tmkt.gov.tr/

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavları ve Diğer Şartlar

Bu eğitimin toplam süresi 64 saattir. TMGD eğitimi bir uzmanlık eğitimi olduğu için devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Yani teblig de belirtilen ders saat sayısının tamamınına  katılınması zorunludur. Eğitime katılan TMGD adayları yetki eğitim kurumumun yapacak olduğu “eğitim tamamlama sınavı” na girmeleri gerekir. Bu tamamlama sınavından başarıyla tamamlayan aday bakanlığın düzenleyeceği sınavlara girmeye hak kazanır. Sınavı yapan bakanlık tmgd sınav tarihlerini her sene başında resmi web sitesinde yayımlar. TMGD Sınav Tarihleri yazımızı inceleyebilir ve 2018 yılında yapılacak olan tmgd sınav günlerini görebilirsiniz.

  • TMDG Sınav Bilgileri

Sınavda geçme notu 100 puan üzerinden hesaplanır. 70 ve üzeri bir puan alan aday sınavda başarılı olarak kabul edilir. Sınavda karşınıza toplam 40 adet soru gelir. Sınav soruları çoktan seçmelidir. Sınav süresi ise 210 dakikadır. Sınav esnasında ADR kitaplarınızın yanınızda olması gerekiyor. Yani bir başka deyişle dışarıdan sınava kitap sokmak serbesttir.

  • TMDG sertifikasının geçerlilik süresi ne kadar?

Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Ayrıca TMGD’ ler, ADR sözleşmesinde yapılan bir takım değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.