TMGD SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER

25 Nisan 2015 TMGD Sınavında Başarılı Olanların Yapması Gereken İşlemler


SINAVA HAZIRLIK PANELİMİZ>>>

2017 Yılı TMGD Sınav Takvimini Görmek İçin Tıklayınız>>>

25 Nisan 2015 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sınavı sonuçları sınava girenlere SMS yoluyla gönderilmiştir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşları tarafından ilgilinin T.C. kimlik numarası girilmek suretiyle görülebilir.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMALIĞI Sertifikası almak için:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti,
 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 6. Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan TMGD Sertifikası ücreti, Halkbankası’na (SRC ödemeleri kısmına) TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMALIĞI EĞİTİCİ Belgesi almak için;

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti,
 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 6. TMGDS’nin fotokopisi,
 7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı sureti (16.07.2014 tarihli ÖSYM’nin yayımladığı Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu baz alınacaktır.)
 8. TMGDE Belgesi ücreti, Bakanlığımıza yukarıdaki belgelerle resmi müracaattan sonra Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinden oluşturulacak olup, ücret Halkbankası’na (SRC ödemeleri kısmına)  TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.