Adr malzemeleri

EĞİTİM KURULUŞLARININ NİTELİKLERİ VE MATERYELLER

Eğitim Kuruluşlarının Nitelikleri Ve Bulundurulması Gereken Materyaller

Adr malzemeleri

MADDE 7 –

(1) Eğitim kuruluşlarında, eğitim için gerekli olan ve aşağıda belirtilen eğitim materyalleri ile araç ve gereçlerin bulundurulması zorunludur:

  • a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde projeksiyon cihazı.
  • b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım ADR/RID güncel uluslararası anlaşma veya sözleşme dokümanları.
  • c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri.
  • ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanları.
  • d) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örnekleri.
  • e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatları.
  • f) EN 12195-1 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan  (germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizat ve ekipmanları.

(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları birinci fıkradaki şartlara ilaveten, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesindeki eğitim merkezi için istenen şartları da sağlamak zorundadırlar.