1 Aralık 2018 Tmgd Sınav Soruları

B KİTAPÇIĞINDA TEREDDÜTLÜ SORULARIN ANALİZİ

10. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan aşağıdaki taşıma birimlerinden hangileri için, asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti yeterlidir?…1000 kuralına bakılmalı..1.1.3.6.3..hesaplaması , bu muafiyet varsa ancak o zaman bu kapasiteli bir yangın tüpü yeterli olacaktır

I. Ambalajlanmış olarak 200 litre UN 1652 ve 200 litre UN 3065 PG III maddeleri ile 300 litre UN 1866 PG III maddelerini aynı taşıma biriminde taşıyan taşıma birimi için..1.1.3.6.3 toplam miktar 1000’i aşar gibi dursa da (UN 3065 PG III MADDESİNİN ST(6) ÖZEL HÜKMÜNDE “145”…”250 LİTREYİ GEÇMEZSE ADR YE TABİ DEĞİL…” AÇIKLAMASI VARDIR. BU SEBEPLE BU MADDE 1000 KURALI HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMAZ 1.1.3.6.5…SONUÇ 900 ÇIKAR VE 2 KG LIK YANGIN TÜPÜ YETERLİ OLACAKTIR..SORUDA YANLIŞLIK VARDIR) ayrıca normal şartlarda 1000 hesaplamasını aşıyor gibi duruyor.. …yanlış

II. 333 kg UN 3091 maddesini taşıyan taşıma birimi için..1000 kuralına uyar.. yeterlidir…doğru

III. 20 kg UN 0417 maddesini taşıyan taşıma birimi için ..1000 kuralına uyar.. yeterlidir…doğru

IV. 50 kg UN 0241 maddesini taşıyan taşıma birimi için..1000 kuralına uyar.. yeterlidir…doğru

V. 500 litre UN 1164 maddesini 5 litrelik iç ambalaj ve 50 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan taşıma birimi için…1000’i aşar muafiyet olmaz yeterli olmayabilir..yanlış

A. I ve III

B. I, IV ve V

C. II, III ve IV

D. II ve III

E. II, IV ve V

10 NOLU SORUNUN AÇIKLAMASI:
KOŞUL I DE BULUNAN UN 3065 PG III MADDESİ TABLO A ST(6)..”145” ÖZEL HÜKMÜNDE…250 LİTEREYİ AŞMAYAN KAPLARDA (AMBALAJ)TAŞINMASI HALİNDE ADR ‘YE TABİ OLMADIĞI NET OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR. BU KOŞULDA 1.1.3.6.3…HESAPLAMASI YAPILIRKEN ..1.1.3.6.5 REFERANSINA BAĞLI KALINMASI GEREKMEKTEDİR. (BU TİP MUAFİYETLERİN HESAPLAMAYA KATILMAYACAĞI BELİRTİLMEKTEDİR). UN 3065 MADDESİNİN 200 LİTRE TUTARI HESAPLAMAYA KATILMAMALI VE SONUÇTA 1.1.3.6.3 HESAPLAMASINDA DİĞER MADDELERİN TOPLAMI DA 1000’İ AŞMAMAKTADIR. 1.1.3.6.2 YE GÖRE “2 KG LIK YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ YETERLİ İFADESİ” BU TAŞIMAYI YAPAN ARAÇ İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR…CEVAP ANAHTARINDA BU KOŞUL YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ VE 1.1.3.6.3 MUAFİYET SINIRINI AŞTIĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR. DOĞRU CEVAP I-II-III-IV OLMALIDIR. ŞIKLARDA BUNU İÇEREN DOĞRU CEVAP YOKTUR. BU SEBEPLE SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.


15. Aşağıdaki taşıma evraklarından hangileri doğru olarak düzenlenmiştir?

5.4.1.1.1…Tablo A st(1+2+5+4+15) karşılıkları

I. UN 3406 BARYUM PERKLORAT ÇÖZELTİSİ 5.1, III,  (E)…ikincil risk(6.1) yok…yanlış

II. UN 2719 BARYUM BROMAT, 5.1 (6.1), PG II, (E)…doğru

III. UN 2032 NİTRİK ASİT, KIRMIZI DUMANLI, 8 (5.1), PG I, (C/D) ikincil risk(6.1) yok…yanlış

IV. UN 2194 SELENYUM HEKZAFLORÜR, 2.3 (8), (D)…doğru

V. UN 3509 AMBALAJLAR, ISKARTA, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, 9, (E) …5.4.1.1.19….”…KALINTILARI İLE)9….”..ibaresi olmalı..yanlış NOT:Koşul V..5.4.1.1.19’ a gore düzenlenmiş olmalı bu sebepten yanlıştır.

A. II, IV ve V

B. I, III ve V

C. II, III ve V

D. II ve IV

E. I, II ve V

15 NOLU SORUNUN AÇIKLAMASI:
KOŞUL V YANLIŞTIR; 5.4.1.1.19…REFERANSINDA BELİRTİLEN UN 3509 İÇİN TAŞIMA EVRAKINDA ”…….KALINTILARI İLE….” İBARESİNİN MUTLAKA PARANTEZ İÇİNDE EKLENMESİ GEREKTİĞİ NET OLARAK VURGULANMAKTADIR. DOĞRU CEVAP D ŞIKKI OLMALIDIR.ANCAK CEVAP ANAHTARINDA BU SORUNUN DOĞRU CEVABI KOŞUL V’İ DE DOĞRU DEĞERLENDİRİLDİĞİ İÇİN A OLARAK VERİLMİŞTİR. DOĞRU CEVAP II VE IV “D” OLMALIDIR… BU SEBEPLE SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.


28. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 1230 maddesi, azami kapasitesi 450 litre olan bir IBC ile taşındığında; IBC’nin karşılıklı iki tarafı Sınıf 3 ve Sınıf 6.1 etiketleri ile işaretlenmelidir…5.2.1.4 / 5.2.2.1.7…”…450 lt den fazla olan IBC ler …” için karşılıklı iki tarafa işaret/etiket söz konusu…yanlış

II. UN 1394 dökme olarak taşındığında aracın her iki yanı ve arka tarafı Sınıf 4.3 tehlike ikaz levhası ile işaretlenmelidir….Tablo A st(5)…5.3.1.4…doğru

III. UN 0482 ile UN 0434 maddeleri aynı araçta taşındığında aracın her iki yanı ve arkası Sınıf 1.1 tehlike ikaz levhası ile işaretlenmelidir…7.5.2.2…1.5D..ve 1.2G…5.3.1.1.2 …doğru

IV. UN 3244 maddesi konteynerle taşındığında, konteyneri taşıyan aracın dört tarafı Sınıf 8 tehlike ikaz levhası ile işaretlenmelidir…5.3.1.3..”…üç taraf olmalı…”…yanlış

V. Bir tank konteynerin tank levhasındaki (işaretlemesinde) “P” harfinden önce gelen ay ve yıl; ADR bölüm 6.8.2.4.1 ya da 6.8.2.4.2 kapsamında bir sonraki periyodik muayenenin yapılacağı tarihtir…6.8.2.5.1…”…yapılmış muayene tarihidir…”…yanlış

A. I ve V

B. I, II ve IV

C. III ve V

D. II ve III

E. I, II ve IV

28 NOLU SORUNUN AÇIKLAMASI:
SORUDA B VE E ŞIKLARI AYNIDIR. BU MADDİ HATANIN SINAVA KATILAN KİŞİLERCE SINAVDA YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE YOL AÇMASINDAN VE DAHA ÖNCEKİ TMGD SINAVLARINDAN BİRİNDE AYNI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEN MADDİ HATA SORUSUNUN İPTAL EDİLMESİNDEN DOLAYI SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.


29. UN 3A1/Y1.4/100/13/TR/CD65 kodunu taşıyan bir ambalaj için, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu ambalaj, yalnızca ambalajlama grubu II olan maddeler için kullanılabilir…6.1.3.1 (c-i)…yanlış

II. Bu ambalaj, sıvı maddelerin taşınmasına yönelik olarak tasarlanmış bir ambalajdır…6.1.3.1 (d)…doğru

III. Bu ambalajın hidrolik basınç testi değeri 100 MPa’dır. …6.1.3.1 (d)…birim…”…KPa…”olmalı…yanlış

IV. UN 1131 maddesinin taşınması sırasında bu ambalaj hermetik olarak (hava geçirmeyecek şekilde) mühürlenecektir….Tablo A st(4)…”PGI”…olduğundan ve yukarıdaki kodlamada “Y”..olduğundan bu madde bu ambalaj ile taşınamaz…yanlış

V. Bu ambalaj Türkiye’de üretilmiştir…6.1.3.1 (f)…yanlış

A. I ve IV

B. II ve IV

C. II ve III

D. I, II ve V

E. III, IV ve V

29 NOLU SORUNUN AÇIKLAMASI:
KOŞUL IV DEN DOLAYI SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR. UN 1131 MADDESİNİN PAKETLEME GRUBU “PG I” DİR. BU AMBALAJ SERTİFİKASYONUNA SAHİP BİR AMBALAJ İSE, SADECE (KODLAMADAKİ “….Y…..” İBARESİ) PG II YADA PG III MADDELERİNİ TAŞIMAK İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.(6.1.3.1-(c-i)…BU SEBEPLE BU AMBALAJ İLE BU MADDE (UN 1131) TAŞINAMAZ..KOŞUL TAMAMEN YANLIŞTIR. DOĞRU CEVAP İSE SADECE II OLMALIDIR. BÖYLE BİR ŞIK BULUNMADIĞINDAN VE CEVAP ANAHTARI BU KOŞULU DOĞRU OLARAK SAYDIĞINDAN SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.


32. Bir işletme, test amacı ile UN 3156 sipariş etmiştir. Bu madde her birinin kapasitesi 20 litre olan 12 adet tüpe doldurularak taşıma aracına yüklenmiştir. Araçta bu yükün haricinde bir palet üzerinde variller içerisinde ADR’ ye uygun olarak hazırlanmış toplam 760 litre UN 1202 maddesi bulunmaktadır. Uygun havalandırma sistemi olmayan kapalı bir araç ile yapılacak olan bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?1.1.3.6.3…1000…kuralı hesabı…iki madde için de…Taş.kat..”3”…Toplam 1000 eder…1.1.3.6.2…kuralları geçerli olacaktır…1000 kuralı uygulanır

A. Bu sevkiyat için araçta yazılı talimat bulundurulması zorunludur…1.1.3.6.2…”5.4.3Yazılı talimat”..uygulanacak bir referans değildir…yanlış

B. Bu sevkiyatı yapacak araç için ADR Onay Belgesine gerek yoktur….doğru

C. Bu aracın açılan kargo kapılarına “DİKKAT, HAVALANDIRMA YOKTUR, DİKKATLİ AÇINIZ” ibaresi yazılmak zorundadır…”CV36”…7.5.11..1.1.3.6.2..de uygulanması gerekir…doğru

D. Bu sevkiyat için hazırlanan Taşıma Evrakında her bir taşıma kategorisi için toplam tehlikeli mal miktarları yazılması zorunlu değildir 1.1.3.6.2…5.4.1.1.1 (f)… uygulanması gereken bir referanstır…yanlış

E. Bu sevkiyat için hazırlanan taşıma evrakında gaz için, “UN 3156, SIKIŞTIRILMIŞ GAZ YÜKSELTGEN B.B.B., 2.2 (5.1), (E)” ifadesi yer almalıdır…Taşıma evrakında Tblo A st(6)..”274”…e gore…”…B.B.B.”…ile biten maddelerin parantez içinde “teknik adları” da yazılmalıdır…yanlış

32 NOLU SORUNUN AÇIKLAMASI:
A VE E ŞIKLARI DA YANLIŞTIR VE SORUDA YANLIŞLAR SORULDUĞUNDAN SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR. SORUDA 1000 KURALI HESABI YAPILDIĞINDA HESAP “1000” ÇIKMAKTADIR VE TAŞIMA ÜNİTESİ BAŞINA MAKSİMUM MİKTAR MUAFİYETİ İLE TAŞINAN BİR ARAÇTIR. A ŞIKKI İÇİN; 5.4.3-YAZILI TALİMAT REFERANSI 1.1.3.6.2 DE UYGULANACAK BİR REFEREANS OLMADIĞINDAN ZORUNLU OLAMAZ BU SEBEPLE YANLIŞ BİR ŞIKTIR. E ŞIKKI İÇİN;TAŞIMA EVRAKINDA MADDENİN İSMİ EĞER ”…B.B.B” İLE BİTİYORSA, TABLO A ST(6)..ÖZEL HÜKÜM “274” GEREĞİNCE…3.1.2.8… PARANTEZ İÇİNDE “TEKNİK ADI” DA EKLENMELİDİR. EKLENMEDİĞİ İÇİN YANLIŞTIR. CEVAP ANAHTARINDA SADECE D ŞIKKI YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. BU SEBEPLE SORUNUN İPTALİ GEREKMEKTEDİR.