GÜVENLİK DANIŞMANI MUAFİYET

Güvenlik Danışmanı Muafiyet Nedir?

〉 GEÇİCİ MADDE 1 

(1) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce Bakanlığın düzenlemiş olduğu ADR kapsamında eğiticilerin eğitimi programına katılıp sınavda başarılı olmuş kişiler 31/12/2015 tarihine kadar 13 üncü maddedeki eğitimden muaf olarak doğrudan Bakanlık tarafından açılacak tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girebilirler.