TMGD SINAV TARİHLERİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav Tarihleri

2017 YILI İÇERİSİNDE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU

BAŞLANGIÇ

TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİM

TAMAMLAMA

TARİHİ

Para Yatırma Son

Tarihi

08 TEMMUZ  2017 01 HAZİRAN 2017 09 HAZİRAN 2017 05 HAZİRAN 2017 12 HAZİRAN 2017
09 ARALIK 2017 01 KASIM 2017 10 KASIM 2017 06 KASIM 2017

12 KASIM 2017

2017 yılı içerisinde yapılacak olan TMGD sınav tarihleri Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2016 tarihinde 2017 sınav takvimi yayımlanmıştır. Buna göre, 2017 yılı içerisinde toplam iki adet TMGD sınav gerçekleşecektir. Bu sınavların ilki 08 Temmuz 2017 Pazar günü yapılacak, diğeri TMGD sınavı ise 09 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacaktır. 08 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına katılmak için TMGD eğitiminizi 05 Haziran 2017 saat 21.00′ e kadar tamamlamış olmanız gerekmektedir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamanız durumunda sınav harcını en geç 12 Haziran 2017 tarihine kadar yatırmanız gerekecektir.

Bir sonraki sınav ise 09 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olup, bu tarihte gerçekleşecek sınava girebilmek için 06 Kasım 2017 tarihine kadar 64 saatlik tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kursunu tamamlanmış olması gerekmektedir. 09 Aralık 2017 sınavına girmeye hak elde edenler sonradan belirlenecek olan sınav harçlarını Halk Bankası şubelerine en geç 12 Kasım 2017 tarihine kadar yatırmaları gerekir. Aksi halde 2017 yılının bu son sınavı kaçırılması halinde 2018 yılında yapılacak olan sınava girmek durumunda kalınır.

Sınav ücretinin miktarı henüz açıklanmamış olup, sınav harç miktarını önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacaktır. Geçtiğimiz sene TMGD sınav harç miktarı 50 TL. idi. Bu sene yeniden değerlendirme oranlarına göre komisyon tarafından belirlenecektir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimini başarı ile tamamlayıp, bakanlığın yapacağı merkezi sınavında da başarılı olunması halinde 624 TL. TMGD sertifika harcı yatırılması gerekiyor. Sınavdan sonra evraklarınızın arasında harç makbuzu, diploma ve yangın eğitim sertifikası almanız gerekmektedir.

TMGD Sınavı Yapılacak İller

TMGD Sınavı Bölge Ulaştırma Müdürlüğü olan  illerde yapılacaktır. Bölge ulaştırma müdürlüğü olan toplam 13 il sırasıyla; Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’ dur. Önemli not: Sınava gireceğiniz il tercihinizi sınav başvurusu esnasında belirlemeniz gerekecektir. Bu yüzden mutlaka eğitim danışmanlarınızdan ücretsiz destek almanızı tavsiye ederiz.

Sınav Saati:

2017 yılı içerisinde yapılacak olan 08 Temmuz 2017 ile 09 Aralık  2017 tarihli TMGD sınavları sonradan her hangi bir değişiklik olmaması durumunda saat 10.00′ da gerçekleşecektir.

İLGİLİ NOTLAR:

  1. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
  2. Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.
  3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
  4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya

sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin

edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken

sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında

bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

Leave a Reply