Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

03 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE BAŞLAYACAK GRUBUMUZ İÇİN ÖZEL BİR KAMYANYAMIZ VAR, KAÇIRMAYIN!

TMGD eğitimi için yeni açılacak olan gruplarımızın; eğitim günlerini, ders saatlerini ve son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz>

〉〉 TMGD ALACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ>>>

〉〉 EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>>

〉〉 EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KURSİYERLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ>>>

〉〉 YAYINLADIĞIMIZ KİTAPLARI GÖRMEK İÇİNTIKLAYINIZ>>>

〉〉 TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ>>>

〉〉 YANGIN EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYINIZ>>>

〉〉 SRC 5 / ADR BELGESİ (SÜRÜCÜLER İÇİN)

03 EKİM 2015 TMGD SINAVINDA 100 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN ADAYIMIZ DENİZ AKTAŞ’ I TEBRİK EDERİZ. SINAVDA BAŞARILI OLAN KURSİYERLERİMİZİN TAM LİSTESİ

güvenlik danışmanı

KARİYERİNİZE YENİ BİR SAYFA AÇMA FIRSATI
Fen yada Mühendislik bölümü mezunu musunuz, kariyerinize yeni bir sayfa mı açmak istiyorsunuz? Bunun için 64 Saat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi alarak ve bakanlığın yapacağı sınavlarda başarılı olarak güvenlik danışmanı istihdam etmek zorunda olan 5 farklı işletmenin güvenlik danışmanı olabilirsiniz.

Adr tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı yapan; bu maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanına kısaca TMGD denilmektedir.

Sınav Hakkı Dolan TMGD Adaylarına Müjde!

ÖNEMLİ DUYURU!

TMGD BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası ADR’ ye taraf olan tam 48  üye ülkede geçerliliğe sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı dışında kesinlikle hiçbir akreditasyona gerek bulunmamaktadır. “BAKANLIK ONAYLI” TMGD belgesi dışında size teklif edilen başka belge türlerine itibar etmeyiniz.

Artık yurtdışına gitmeye gerek kalmadı.
22 Mayıs 2014 itibari ile
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri Ülkemizde! 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliği aşağıdaki kişi ve kurumları kapsar;

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerin
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler
 • letmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri
 • Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavlar

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliği aşağıdaki kişi ve kurumları kapsamaz;

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemler.

2018 yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD) Sınav Takvimi açıklanmıştır. Buna göre 2018 yılı içerisinde 29 Nisan 2018, 14 Temmuz ile 01 Aralık 2018 tarihi olarak üç adet sınav yapılacaktır.

25 Nisan 2014 TMGD Sınavı

25 Nisan tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) sınavında başarılı olan kursiyerlerimizi tebrik eder, iş hayatlarında üstün başarılar dileriz. Güvenlik Danışmanı Sertifikası için gerekli işlemleri görmek için tıklayınız>>>

Güvenlik Danışmanlığı ile İlgili Bazı Kavramlar

 • ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
 • Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeler
 • IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu
 • İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği
 • Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtları
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge
 • Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili Ulaştırma Bakanlığına başvuru yapan eğitim kurumumuzun başvurusu sonucunda en kısa sürede yetki belgemizin hazır olacağı ve Kasım ayı içerisinde güvenlik danışmanı eğitimlerimiz başlayacaktır.

06 Haziran 2015 tarihinde düzenlenecek olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavına girecek olan kursiyerlerin, sınavla ilgili bilgiler için>>>

09 Aralık 2017 tarihli TMGD sınavının giriş belgeleri 03 Aralık 2017 tarihinde yayınlanacaktır.

08 Ekim 2016 Cumarteri günü yapılacak olan tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavı için TMGD sınav giriş belgeleri 3 Ekim 2016 tarihinde yayınlanacaktır. 08 Ekim 2016 tarihli sınava girecek olan tüm güvenlik danışmanlarına başarılar dileriz.

Güvenlik danışmanı soru çözüm metodolojisi ile ilgili eğitim videoları panele yüklenmiştir. İyi çalışmalar dileriz.

2016 Yılı içerisinde yapılacak olan TMGD sınav tarihleri belli olmuştur. 2016 yılı içerisinde toplam 2 (iki) adet tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sınavı yapılacaktır. Bu sınavların ilki 09 Nisan 2016, diğeri 08 Ekim 2016 tarihlerindedir. TMGD sınav harçlarının yatırlma tarihi, sınav yerleri ve daha detaylı diğer bilgilere ulaşmak için tıklayınız>>>

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yeni sınav soruları ve kategorilere ayrılan tmgd soruları için panelimizi ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim kurumumuzda çok yakında tmgd eğitimlerinden sonra imdg eğitimi ile rıd eğitimleri verilmeye başlayacaktır.